فیلتر چند حالته ایمن سا تمام صورت

فیلتر چند حالته ایمن سا تمام صورت
فیلتر چند حالته ایمن سا تمام صورت فیلتر چند حالته ایمن سا تمام صورت

فیلتر چند حالته ایمن سا تمام صورت


تماس بگیرید

1366 0

فیلتر چند حالته ایمن سا تمام صورت :

- ضد گاز،گرد و غبار و مواد شیمیایی
- گازهای تخصصی
- گازهای ترکیبی
- مناسب برای ماسک های تمام صورت

اشتراک گذاری

نظرات