فیلتر چند حالته ایمن سا نیم صورت

فیلتر چند حالته ایمن سا نیم صورت
فیلتر چند حالته ایمن سا نیم صورت فیلتر چند حالته ایمن سا نیم صورت فیلتر چند حالته ایمن سا نیم صورت

فیلتر چند حالته ایمن سا نیم صورت


تماس بگیرید

1349 0

فیلتر چند حالته ایمن سا نیم صورت :

- ضد گاز،گرد و غبار و مواد شیمیایی
- گازهای تخصصی
- گازهای ترکیبی
- مناسب برای ماسک های نیم صورت

اشتراک گذاری

نظرات